zavřít

 

ŠIPERKA                 (SCHIPPERKE)


Šiperky mne získaly svou absolutní nenáročností. Vitální, vždy veselý, připraven dělat radost celé své „lidské smečce“. Šiperka je nejmenší ovčácké plemeno na Světě, řazeno do skupiny FCI 1, sekce ovčáčtí psi. V dospělosti by neměla přesáhnout hmotnost 8kg. Jsou chovány ve dvou váhových kategoriích, 3–5kg a 5-8kg. Kovově černá srst se neupravuje, pouze při línání častěji pročesává. Šiperky je možné celoročně chovat venku, což svědší i jejímu kožíšku. V jídle si nevybírá, je to nenáročný jedlík.

Dnes je šiperka chována jako rodinný pes. Zvládá dlouhé procházky a vyniká též ve sportu agility.

 


Schipperke gains over me by its modesty. Vital dog, always happy and ready to make you and all your family happy too.  Shipperke is the smallest shepherd saluki in the world, in FCI classification: Group 1 Sheep and cattle dog, Section 1 Sheepdog. The adult dog should not exceed the weight of 8kg. They are two weight categories for them, 3–5kg and 5-8kg. Metal black coat does not need any treatment, just more combing when it moults. Schipperke can be breed outside for all year period, which is also for benefit of its coat. They are very good eaters, easy to please by food.

Schipperke is bred as a family dog. They love long walks and they are perfect in agility sport. 

Z HISTORIE

V roce 1882 v Belgii charakterizují příznivci šiperku takto: „Je to smolnatě černý ďábel bez koňského kopyta a ocasu, opravdový čert pro myši, krysy, krtky a podobnou havěť, neúnavný hlídač, který bdí ve dne v noci, stále se pohybuje a neujde mu nic, co se děje v domě a kolem něho. Je to dobrý stájový pes a velký přítel koní. Jako kamarád a partner při lovu králíků je k nezaplacení. Tady není jediného myslivce, který by neměl šiperku“

Z koňské stáje nebylo daleko na říční člun, a tak se stal šiperka i psem lodníků, kde střežil jejich náklad. Jejich zásluhou byl pes znám i za hranicemi své země, byl znám i na nákladních lodích na kanálech velkých řek. V 17. stol. byla šiperka maskotem crispijnského cechu malých řemeslníků, do kterého spadali především ševci z Bruselu.

Dnes platný standard popisuje psa bez ocasu, stejně, jako standard roku 1888, který říkal krátce a věcně: „úplně chybí ocas“. Hřbetní obratle končí téměř nad zádí, takže ještě první článek ocasu (páteře) byl zachován. Není zaznamenáno, jestli je bezocasost vrozená, nebo jestli má být ocásek krátce kupírován. Anurie – přírodní bezocasost má ve své čisté formě letální účinky na plod, nebo vede k úmrtí štěňat brzy po porodu. Kdyby byl šiperka chován důsledně k vrozené bezocasosti, dnes by již neexistoval.

Sama jsem se na výstavě nesetkala s neochotou posoudit šiperku s ocasem a nikdy se ocásek neprojevil jako překážka v posudku s výborným oceněním.

HISTORY

Schipperke friends characterised the dog in year 1882 in Belgium by words: „It is black pitch devil without horsy  hoof and tail, real devil for mousse, rats, moles and other fowls;  tireless guard, watchful day and night;  it is all the time in  move,  does not miss anything what happens in the house. It is a very good horsy dog and big friend of horses. It is a best friend and partner for rabbits. There is not any  huntsman which would not have a Schipperke“

From the horses stable was not far to river boat, so Schipperke became sailor dog, and guard their load. Because of it the Shipperke was known in foreign countries on the freighters at large rivers canals.  The Schipperke was a mascot of small craftsmen, mainly cobblers, in 17. Century.

Today valid Breed standard describes Schipperke as a dog without tail, exactly as the standard from year 1888, where was said: „totally missed tail“. Spinal vertebrae ended nearly over back, so the first link of tail was saved. It is not recorded, if the tailless is inborn or if the tail needs to be shortly docked.  Anuresis – natural tailless in clear form has a lethal effect on the foetus, the puppies die shortly after labour. When the Shipperke would be breed for inborn tailless, they would not exist now.

I have never met any unwillingness to judge the Schipperke with tail on the shows, and the tail itself  have never been a problem for great evaluation of the dog.
 

"ZARUČENÉ" LEGENDY :)

Jedna říká, že dva ševci se pravidelně zúčastňovali výstav šiperků, oba měli zatím obyčejné obojky. Jednou se objevil pes jednoho ševce s měděným obojkem, na to druhý opatřil svého psa ještě krásnějším… Vznikl spor a tak švec s obyčejným obojkem chytl psa konkurenta a uřízl mu ocas. Bezocasý šiperka se všem náramně líbil a tak prý chovatelé začali štěňátkům odstraňovat ocásky.

Druhá legenda vypráví o zlodějině sousedovic šiperky, kdy ji chytili za ocas a uštípli jí jej…

 

Jeden z více praktických aspektů kupírování šiperek poskytl klub chovatelů šiperek v Belgii. Byli to právě námořníci, kteří kupírovali ocásky a to proto, že pes bez ocasu se byl snáze schopen pohybovat v úzkých prostorách lodi, aniž by převrhl přepravované zboží.

"QUARANTEED " LEGENDS:

One legend is saying: there were two cobblers regularly going on the shows and both have just normal collars for their Schipperke. Once the dog of one of them got nice, copper collar, so the second cobbler obtained even nicer collar for his dog …. The argument arose, so the cobbler with normal collar for dog, took the other dog and cut his tail. Everybody liked the tailless Schipperke, so all breeders then started to cut the tails.

The other legend is speaking about thievish Schipperke which was clutch at tail …

 The Schipperke Breeding Club in Belgium found one of the other practical reasons for docking. The sailors docked the tail of their dogs because of easier movement of them in small room of the boat, to prevent over turn of the load...
 

 

     

Gabriela Trýzubská, Kukulova 441, 506 01 Jičín, Czech republic    Tel.: +420606884030  E-mail: gabca@bostons.cz